dBDragRacing

Originalet för SPL tävlingar

Klasser o tävlingsformat 2014 hos Svenska Bilstereoförbundet

Vi korar dom svenska mästarna i biljud i följande klasser o tävlings format För att
kunna bli svensk mästare inom DB Drag racing Bass Race o Topp dog krävs följande.

För kvalificering till SM 2015 gäller följande:

Minimum deltagande på 5 st event varav 2st av dessa skall vara arrangerade av SBF.

Flerdagars likt Elmia/Vallåkra räknas som ETT event
Bil som används på SM måste ha varit på minst 3st av kvaltävlingarna.
Klasser som kommer köras är:
DB Drag Racing
Street Stock 2 k
Street Stock 4 k
Street
Super Street NW
Super Street (ev 2 klasser vid många deltagare)
Extreme
Mini Street Power Wheels

Generella regler för samtliga klasser är att dörrar fönster o motorhuv måste var stängda
under tävlings momentet öppnas nått av detta är man diskvalificerad Motorn får vara
igång men man får ej varva mer än 2000 varv Du får sitta i bilen på egen risk vid tävling
upp till 150 db. Spelar man högre än det räknas inte resultatet o max blir då 150 db. Vi
rekommenderar ingen att sitta i bilen under tävling
Svenska Bilstereoförbundet frånsäger sig allt ansvar om nått skulle hända den tävlande
om denna sitter i bilen
Här kommer en sammanställning av dom svenska klasserna med regler

Street Stock 2 k
Denna klass är baserad på att allting skall finnas i koffert utrymmet på bilen
Bilen som används skall bilens samtliga säten kunnas sättas på plats o användas så de
var tänkt från tillverkaren.
Du får använda hur mycket dämpmatrial du vill så länge alla original paneler kan
monteras utan att bukta ut eller behöver extra montage skruvar. Innertaket likaså .
Det är okej med ombyggda dörrsidor så länge man håller sig till förstärkning runt
högtalaren o inte bygger den i massivt trä
Dock måste alla fönsterrutor gå att hissa upp o ner
Det är tillåtet med 2 st batterier så länge 1 är placerat på original plats
(alltså sitter det under huven skall det sitta nånstans under huven) De andra får placeras
vart de vill så länge det inte påverkar nån annan regel
Skall vara12 volts batterier o får hålla Max 15 volt i lane vid mät tillfället
huven skall det sitta någonstans under huven) Det andra får placeras vart de vill så länge
det inte påverkar nån annan regel. Max storlek 13110 cm’3
Man får använda 2 st baselement av valfri storlek Baslådan får ej vara högre än att det
finns ett mellanrum mellan allt som är monterat på lådan o lägsta punkten på innertaket
med 13 tum ca 33 cm Lådan får dessutom Max vara 76.2 cm hög
Du får ha hur många slutsteg du vill men vid mät tillfället mäts effekten o får ej
överstiga 2000 watt Se till att samtliga högtalar kablar är lätt tillgängliga för att
underlätta för domarna o göra de smidigare i lanen
Ton eller musik får spelas vid mätningen allt mellan 20-60 Hz är tillåtet allt annat gör
att man blir diskvalificerad
Det är tillåtet att ha cd spelaren utanför bilen om man vill
Vans o arbetsfordon förbjudna i denna klass
Bilen skall vara besiktad skattad o försäkrad
Summering.
2st basar av valfri storlek 2st batterier Max storlek 13110 cm’3 12 volt
Hur många slutsteg du vill men Max 2000 watt uppmätt effekt
Ton eller musik mellan 20-60 Hz
Allting skall vara monterat i kofferten

Street Stock 4 k
Denna klass är baserad på att allting skall finnas i koffert utrymmet på bilen
Bilen som används skall bilens samtliga säten kunnas sättas på plats o användas så de
var tänkt från tillverkaren
Du får använda hur mycket dämpmatrial du vill så länge alla original paneler kan
Monteras utan att bukta ut eller behöver extra montage skruvar. Innertaket likaså
Det är okej med ombyggda dörrsidor sålänge man håller sig till förstärkning runt
högtalaren o inte bygger den i massivt trä
Dock måste alla fönsterrutor gå att hissa upp o ner
Du får använda hur många batterier du vill så länge 1 är placerat på original plats
(alltså sitter det under huven skall det sitta nånstans under huven) De andra får placeras
vart de vill så länge det inte påverkar nån annan regel. Max storlek 13110 cm’3
Skall vara 12 volts batterier o får hålla Max 15 volt i lane vid mättillfället
Du får använda obegränsat antal basar sålänge allt ryms i kofferten
Baslådan får ej vara högre än att det finns ett mellanrum mellan allt som är monterat på
lådan o lägsta punkten på innertaket med 13 tum ca 33 cm Lådan får dessutom Max vara 76.2 cm hög
Du får använda hur många slutsteg du vill men vid mättillfället mäts effekten o får ej
överstiga 4000 watt Se till att samtliga högtalar kablar är lätt tillgängliga för att
underlätta för domarna o göra de smidigare i lanen
Ton eller musik får spelas vid mätningen allt mellan 20-60 Hz är tillåtet allt annat gör
att man blir diskvalificerad
Du får ha cd spelaren utanför bilen om du vill
Vans o arbetsfordon förbjudna i denna klass.
Bilen skall vara besiktad skattad o försäkrad
Summering
Obegränsat antal basar av valfri storlek
Obegränsat antal batterier Max storlek 13110 cm’3 12 volt
Hur många slutsteg du vill men Max 4000 watt uppmätt effekt
Ton eller musik mellan 20-60 Hz
Allting skall vara monterat i kofferten

Street
Denna klass är baserad på att allting skall finnas i koffert utrymmet på bilen
Bilen som används skall bilens samtliga säten kunnas sättas på plats o användas så de
var tänkt från tillverkaren.
Du får använda hur mycket dämpmatrial du vill så länge alla original paneler kan
monteras utan att bukta ut eller behöver extra montage skruvar. Innertaket likaså
Det är okej med ombyggda dörrsidor sålänge man håller sig till förstärkning runt
högtalaren o inte bygger den i massivt trä
Dock måste alla fönsterrutor gå att hissa upp o ner
Det är tillåtet med 2 st batterier så länge 1 är placerat på original placing
(alltså sitter det under huven skall det sitta nånstans under huven) De andra får placeras
vart de vill så länge det inte påverkar nån annan regel Max storlek 13110 cm’3
Skall vara 12 volts batterier o får hålla Max 15 volt i lane vid mät tillfället
Baselementen som får användas är begränsad till 1st 18 tum eller 2st 15 tum eller 4 st
12 tum eller 6 st 10 tum eller 8st 8 tum
Baslådan får ej vara högre än att det finns ett mellanrum mellan allt som är monterat på
lådan o lägsta punkten på innertaket med 13 tum ca 33 cm Lådan får dessutom Max
vara 76.2 cm hög
Du får använda 2 st slutsteg 2st dockade räknas som ett o då kan du använda 2 par
dockade
Ton eller musik får spelas vid mätningen allt mellan 20-60 Hz är tillåtet allt annat gör
att man blir diskvalificerad
Det är tillåtet att ha cd spelaren utanför bilen om man vill
Vans o arbetsfordon förbjudna i denna klass
Bilen skall vara besiktad skattad o försäkrad
Summering
Basar begränsat till 1st 18 tum ell 2st 15 tum el 4 st 12 tum el 6 st 10 tum el 8st 8 tum
2st batterier Max storlek 13110 cm’3 12 volt
2st slutsteg eller 2 par dockade
Ton eller musik mellan 20-60 Hz
Allting skall vara monterat i kofferten

Super Street NW
I denna klass får du bygga en liggande låda hela vägen fram till B-stolpen så länge det
fins 13 tum ca 33 cm mellan högsta punkten på de som sitter fast på lådan o lägsta delen
av innertaket Lådan får dessutom Max vara 76.2 cm hög Du får även plocka ur
framstolarna om du så önskar
Du får använda hur mycket dämpmatrial du vill så länge alla original paneler kan
Monteras utan att bukta ut eller behöver extra montage skruvar. Innertaket likaså
Det är tillåtet med ett stag mellan golv o tak
(observera att om staget fästes i baslådan är det en del av lådan )
Stagets tjocklek får max vara (2 inches/5.08 cm).
fästplattor till staget får max vara (16 square inches/103.23 square cm)
med en tjocklek på (1/4 inch/6.35 mm).
Det är okej med ombyggda dörrsidor så länge man håller sig till förstärkning runt
högtalaren o inte bygger den i massivt trä
Dock måste alla fönsterrutor gå att hissa upp o ner
Du får använda hur många batterier du vill o ha en batterispänning ända upp till 18 volt
Du får använda obegränsat antal basar dock Max 4 st högtalarkablar + o – ut från lådan
till slutstegen
Du får använda 4 st slutsteg eller 4 dockade par Se till att samtliga högtalar kablar är
lätt tillgängliga för att underlätta för domarna
Ton eller musik får spelas vid mätningen allt mellan 20-80 Hz är tillåtet allt annat gör
att man blir diskvalificerad
Du får ha cd spelaren utanför bilen om du vill
Bilen skall kunna köras till o från lanen
Summering
Obegränsat antal basar men Max 4 st högtalarkablar ut till slutstegen
Obegränsat antal batterier Max 18 volt
4 st slutsteg eller 4 dockade par
Ton eller musik 20-80 Hz
Allting monterat bakom b-stolpen i liggande låda

Super Street
I denna klass är det tillåtet att bygga en vägg i bilen från B-stolpen o bakåt. Framför B-
Stolpen skall bilen vara original utförande.
Du får dock ta ut framstolarna vid mätning.
Bakom b-stolpen o bakåt får du göra vad du vill.
Du får använda hur mycket dämpmatrial du vill så länge alla original paneler kan
Monteras utan att bukta ut eller behöver extra montage skruvar. Innertaket likaså
Det är tillåtet med ett stag mellan golv o tak
(observera att om staget fästes i baslådan är det en del av lådan )
Stagets tjocklek får max vara (2 inches/5.08 cm).
fästplattor till staget får max vara (16 square inches/103.23 square cm)
med en tjocklek på (1/4 inch/6.35 mm).
Det är okej med ombyggda dörrsidor så länge man håller sig till förstärkning runt
högtalaren o inte bygger den i massivt trä
Dock måste alla fönsterrutor gå att hissa upp o ner
Du får ha hur många basar du vill i valfri storlek
Du får använda hur många batterier du vill o ha en batterispänning ända upp till 18 volt
Du får ha hur många slutsteg du vill
Ton eller musik får spelas vid mätningen allt mellan 20-80 Hz är tillåtet allt annat gör
att man blir diskvalificerad
Du får ha cd spelaren utanför bilen om du vill
Bilen skall kunna köras till o från lanen
Summering
Obegränsat antal basar
Obegränsat antal batterier Max 18 volt
Obegränsat antal slutsteg
Ton eller musik 20-80 Hz
Du får bygga vägg

Extreme 
Detta är våran tyngsta o största klass i Sverige är precis som den låter
extrem.
Här får du i stort sett göra vad du vill med bilen
Tillåtet att modifiera dörrsidor
Tillåtet att bygga om innertaket.
Tillåtet att staga upp framrutan o även byta till tjockare ruta.
Obegränsat med dämpmatrial o rutor behöver ej fungera.
Du får ha hur många basar du vill
Du får ha hur många batterier du vill med upp till 18 volts spänning
Du får ha hur många slutsteg du vill
Tillåtet att bygga vägg
Ton eller musik får spelas vid mätningen allt mellan 20-80 Hz är tillåtet allt
annat gör att man blir diskvalificerad
Du får ha cd spelaren utanför bilen om du vill
Summering
Obegränsat antal basar
Obegränsat antal batterier Max 18 volt
Obegränsat antal slutsteg
Ton eller musik 20-80 Hz
Du får bygga vägg o dämpa hur mycket du bara vill o kan

Mini Street Power Wheels
Det är inga begränsningar på sponsring eller vem som kan delta i Power Wheels
Fordonet ska vara av typen elektrisk leksaksbil för så barn. Inga andra typer av fordon
så som go-kart, RC-bil, trampbil, golfbil eller liknande är tilåtna.
Fordonet måste vara helt kapslat, alla paneler, och luckor måste vara monterade och
stängda under mätningen. Inga ventiler eller liknande kan gå ut i fria luften
Det är tillåtet med egna överbyggnader så länge inga andra regler bryts
Det genomskinliga området på framrutan skall motsvara: – MINST 50% av
motorhuvens längd & MAX 100% av motorhuvens längd – MINST 50% av
motorhuvens area
Baslådans höjd får ej vara högre än motorhuvens längd mätt från (tänkt) övre kant på dörren
Framrutans form skall vara vinkelrät och tillverkas i genomskinligt material samt
sträcka sig från fordonets motorhuv till dess tak.
• Enbart TRÄ är godkänt som byggmaterial, Basreflexrör av PVC får användas efter
tillverkarens specifikationer
Inga byggnationer är tillåtna i ”kupén”, kupén definieras av rutans höjd & bredd samt
25cm djupt. Samtliga väggar i kupén skall vara vinkelräta.
Det är inte tillåtet att ladda fordonet under själva mätningen
Huvudenheten och linjeförstärkare/equalizers får monteras i ett podium, eller bäras,
vid sidan av fordonet.
Slutsteget kan monteras på utsidan av fordonet, så länge inga andra regler bryts.
Bashögtalaren måste vara monterad inne i fordonet, inga ”Open air” lösningar är
tillåtna.
Batteriet måste vara monterat under huven mellan framhjulen i fordonet.
Bilens hjul skall vara monterade på OEM plats, men axlar och motor kan demonteras.
Det måste finnas en lucka, för sensorn & kabel, så att sensorn kan placeras inne i
fordonet.
Sensorn skall monteras med sugkoppar mitt på framrutan i fordonet.
Max tillåtna storleken på bashögtalare är 12” i diameter.
Max en bashögtalare med fritt antal talspolar, max TVÅ styck talspolar får vara
Anslutna till förstärkaren.
Max ett slutsteg, inga begränsningar på antal kanaler
Slutsteget måste avsäkras, MAX 60A, AGU, ANL eller Mini ANL får användas.
Max ett batteri, fri storlek
Max tillåtna spänning är 14,4 volt.
Enbart kommersiellt tillgängliga produkter får användas.
Bilen måste rullas, eller köras in i mätområdet på egna hjul. Power Wheels
Ton mellan 20-80 Hz används allt annat gör att man blir diskvalificerad