Vallåkraträffen -16

  • Vallåkraträffen
    augusti 20, 2016 - augusti 21, 2016
    9:00 f m - 6:00 e m

SBF i samarbete med bilsport kommer även detta år finnas på Vallåkra träffen

Tid lördag 10,00-17,00
Söndag 9,00-16,00
Kostnad 300kr 1 dag 500kr båda dagarna

Emma sq kommer bestå av 2 st tävlingar 1st lördag 1 st söndag
Lördag kommer det vara db-drag o bassrace 1 x tävling (enbart svenska klasser)
Söndag kommer det vara db-drag bassrace topdog ESPL 3x tävling (alla internationella klasser öppna)
mer info kommer fortlöpande