Historia

Tävla i billjud?
Företeelsen att tävla i billjud startade i USA i slutet av 70-talet. Då handlade det om att träffas vi McDonalds och spela högt! Den som hade flest högtalare vann…. (oftast). Intresset ökade och allt eftersom bilarna blev bättre förfinades också reglerna. I mitten av 80-talet startade de amerikanska leverantörsföretagen en ideel förening – IASCA, International Auto Sound Challenge Association som skulle hålla i tävlingsverksamheten. De utarbetade tillsammans en officiell regelbok och spelade in en test CD som skulle användas vid tävlingarna. Idag finns det liknande organisationer i tolv europeiska länder samt i alla de andra världsdelarna.

Första ljud i bil tävlingen i Sverige genomfördes den 25 maj 1990. Att tävla i billjud var ett initiativ från en av säljarna i branschen, Claes Nord. Han hade varit i USA och sett en IASCA sanktionerad billjudstävling. Med blodad tand åkte han hem och sålde in idén till sin arbetsgivare och de genomförde tio tävlingar under 1990. Bedömningen var enkel och det hela gjordes mest som ett jippo. Intresset för de första tävlingarna var stort och företaget tog kontakt med sina kollegor i branschföreningen BRI, Bil Radio Institutet, för att man gemensamt skulle hjälpas åt att arrangera tävlingar i Sverige.

I samband med bilsalongen 1991 introducerades SASCA, Swedish Auto Sound Challenge Association. Finalen 1991 arrangerades i Jönköping och 64 bilar hade kvalificerat sig. 7 500 besökare fick se de första tappra installationerna. Kvaliteten på bilarna varierade mycket men det skulle snart bli bättring… Idag handlar det inte bara om att få ett ”bra ljud i bilen” för tävlingsdeltagarna. De tänker mer på helheten, bilen installationen och valet av produkter – allt spelar en stor roll för att få fram det rätta konceptet.

Kommentera