Styrelse, domare mm

Ordförande Rikard Karlsson

Vice Ordförande Marcus Klingståhl

Suppleant Johan Berner

Kassör Jens Germundsjö

Domare
Rikard Karlsson
Fredrik Nymans
Rickard Wetteholm

Kommentera